‘n Verwronge beeld begin vorm rondom die afsterwe van jou.

Hoe gaan ek ooit begin om te werk aan my oorweldigende rou?

Liefde en lewe omvêr gewerp deur alles wat ek onthou.

Kan hartseer hoegenaamd verlig word deur dit met goeie herinneringe te omvou?

Al die woorde en dade wat ek wens ek kon terugneem, en inniglik berou, is nou te laat want jy het met die engel van die dood getrou.

Ek wil so baie nog sê, ek wil so baie nog doen, maar ongelukkig het “wil” meteens verander in “wou”.

Waarheen gaan my pad my lei en hoe maak ek nou?

My hart, aan flarde geskeur terwyl ek sukkel om my eie emosies te vertrou.

Nieteenstaande al die pyn, probeer ek nogsteeds ‘n perfekte prentjie van jou vas te hou.

Ek sal voortaan aan die gepaste gedagtes rondom jou vasklou, want geen verwronge beeld of selfs die krag van die dood kan my liefde vir jou knou.

Loading...